Josef Scerba Memorial plaque unveiling.


Odhalení pamětní desky Josefu Ščerbovi

V sobotu 4. června byla v Karviné odhalena pamětní deska Josefu Ščerbovi, příslušníkovi 311. československé bombardovací perutě RAF a členovi posádky letounu Wellington KX-B kapitána Aloise Šišky.

A memorial plaque dedicated to Josef Ščerba, former RAF 311 Czechoslovak Bomber Squadron member and wireless operator of Alois Šiška’s Wellington KX-B crew, was unveiled in Karviná on June 4, 2016.

This slideshow requires JavaScript.

Deska byla odhalena na budově restaurace, kde Josef Ščerba strávil své dětství a mládí (žil zde v letech 1918–1964) a která již téměř sto let nese jméno „Ščerba“, protože ji původně vlastnila jeho rodina. Restaurace nese toto jméno dodnes a stále je hojně navštěvována místními obyvateli.

The plaque can be seen on the building of a restaurant where Josef Ščerba spent his childhood and most of his adult years (between 1918 and 1964) and which bears the name “Ščerba´s” for almost one hundred years as the Ščerba family were originally the owners. The name has survived until today and the restaurant has continually been quite a well-known meeting place for local people.

Slavnostní odhalení zahájila dcera Josefa Ščerby Marta Chromá. Hlavní řeč pronesl Josef Kunz, člen sboru karvinských dobrovolných hasičů, se kterými Josef Ščerba v minulosti spolupracoval. Právě Josef Kunz inicioval návrh na udělení čestného občanství města Karviné Josefu Ščerbovi in memoriam, k němuž došlo v prosinci 2015. O hudební doprovod se postaral smíšený pěvecký sbor PZKO Stonava.

The ceremony was opened by Marta Chromá, Josef Ščerba’s daughter. The main speech was delivered by Mr. Josef Kunz, member of the voluntary Karviná fire-brigade, with whom Josef Ščerba had co-operated in previous years. Josef Kunz actually initiated the award of Karviná Honorary Citizenship to Josef Ščerba, granted in memoriam in December 2015. The PZKO choir provided musical accompaniment during the ceremony.

[Restaurace Ščerba se nachází na adrese Borovského 169/103, 734 01 Karviná-Ráj.]

[The Restaurant Ščerba is situated at Borovského 169/103, 734 01 Karviná-Ráj.]

© Martina Chromá
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.