Support for the Prague Winged Lion Memorial


Podpora pro pražský památník Okřídleného lva.

The Free Czechoslovak Air Force Associates, an organisation dedicated to keeping the memory alive of the some 2,500 Czechoslovak men and women who served in the RAF during World War II, announces its support for the Winged Lion Memorial due to be unveiled in Prague on 17th June 2014 and its sadness at moves by the Czech National Heritage Institute (Narodni Pamatkovy Ustav, or NPU) to sully the honour of these brave men and women’s service by fighting to have the memorial moved from its planned location at Klarov in central Prague.

The Free Czechoslovak Air Force Associates, organizace věnovaná zachování vzpomínky 2 500 československým mužům a ženám, kteří během druhé světové války sloužili v britském Královském letectvu (RAF), vyjádřila podporu památníku Okřídleného lva, který má být odhalen 17. června 2014 v Praze, a také své zarmoucení nad kroky Národního památkového ústavu (NPU), který svým bojem za přesunutí památníku z plánovaného místa na pražském Klárově pošpinil čest těchto statečných mužů a žen.

Unlike the existing Czechoslovak airmen’s memorial at Prostějov, which is a Czechoslovak memorial to honour the Czechoslovak airmen who died in that war fighting with the RAF, the Winged Lion Memorial is a gesture of appreciation from the British ex-patriot community in the Czech Republic and Slovak Republic. It is a gesture of “thank you” for the help that Great Britain received in the fight against Nazi Germany. The concept and the required £100,000 funding from that community, as well as the memorial project team’s efforts to realise this important initiative, should be applauded.

Na rozdíl od pomníku československým letcům v Prostějově, který ctí československé letce padlé ve válce při bojích v RAF, je památník Okřídleného lva gestem uznání ze strany britské ex-vlastenecké komunity v České republice a na Slovensku. Je poděkováním za pomoc Velké Británii v boji proti nacistickému Německu. Myšlenka a potřebné finanční prostředky v hodnotě přesahující 3 miliony korun věnované touto komunitou, stejně jako úsilí celého týmu na realizaci této důležité iniciativy, si zaslouží potlesk.

Sadly, this memorial that is a tribute to a proud part of Czech history has now become the subject of controversy after certain factions within Narodni Pamatkovy Ustav have objected to the memorial being sited at Klarov on the grounds that it should be relegated to a less mainstream location elsewhere in Prague. Despite being publicly supported by the Czech Ministry of Culture and the memorial’s site being backed by the Prague 1 authority on whose land it will sit, the NPU and its allies have decided to drag the issue through the courts and vowed the memorial will be moved after its unveiling.

Naneštěstí se tento památník, který je uctěním hrdé součásti české historie, stal předmětem diskuze některých frakcí poté, co Národní památkový ústav vznesl námitky na jeho umístění na Klárově s požadavkem přesunutí památníku na nějaké méně frekventované místo v Praze. Navzdory veřejnému vyjádření podpory ministerstvem kultury a zajištěním místa Městskou částí Praha 1, na jejímž pozemku se bude památník nacházet, se NPU a jeho spojenci rozhodli řešit problém soudní cestou a uvedli, že bude památník po jeho odhalení přesunut.

The reasons that the NPU have given for its stance are at best incoherent, at worst unconscionable. The body advocates that the memorial design should have been selected through the process of a competition to ensure the best design would be chosen and cites the example of the existing 1938-1945 War Memorial on Klarov, which it claimed was won by Vladimir Preclik. Yet the competition was actually won by a different artist, and the final memorial is widely regarded as an eyesore. The NPU also claims it would detract from the War Memorial, despite being sited some distance away, and is not suitable for this part of Prague, yet it would occupy a space near a memorial plaque for Air Marshall Karel Janousek who was the leader of the Czechoslovak men and women who served in the RAF in WW2. It’s hard to think of a more suitable place for the Winged Lion Memorial.

Důvody uvedené NPU pro jeho postoj jsou v lepším případě nesouvislé a v tom horším nepřiměřené. Úřad zastává názor, že měla být podoba památníku zvolena na základě soutěže o nejlepší design. Jako příklad uvádí soutěž o návrh památníku II. odboje z let 1938 – 1945 na Klárově, kterou údajně vyhrál Vladimír Preclík. Soutěž ale ve skutečnosti vyhrál jiný umělec a památník je všeobecně vnímán jako pěst na oko. Ačkoliv má být památník umístěn v určité vzdálenosti od tohoto pomníku, tvrdí NPU, že by od něj odváděl pozornost, a že pro tuto část Prahy není vhodný, protože by se také nacházel blízko pamětní desky leteckého maršála Karla Janouška, předáka československých žen a mužů sloužících ve druhé světové válce v RAF. Jen těžko bychom našli pro památník Okřídleného lva vhodnější místo.

The Free Czechoslovak Air Force Associates appreciates that the centre of Prague, as a UNESCO World Heritage Site, needs to be protected from developments that would detract from its historical beauty. However, the Winged Lion Memorial is by common consent a piece worthy in all ways of being sited at Klarov, where Czech citizens and visitors alike can learn more about the sacrifice that these brave, patriotic people made so that they can live free today.

The Free Czechoslovak Air Force Associates si uvědomuje, že historické centrum Prahy musí být jako světové dědictví na seznamu UNESCO chráněno před vývojem ubírajícím na jeho historické kráse. Památník Okřídleného lva si ve všech směrech zaslouží umístění na Klárově, kde se mohou čeští občané i cizinci dozvědět více o obětech, které tito stateční patrioti utrpěli pro to, abychom dnes mohli žít svobodně.

In this spirit of tribute, the Free Czechoslovak Air Force Associates requests therefore that the NPU withdraw its objections and allow the Winged Lion Memorial to remain at the site chosen by Prague 1 and backed by the Ministry of Culture. At a time when the world is standing together to remember the Normandy landings 70 years ago that began the liberation of Europe, an event that the Czechoslovak airmen directly participated in and some died during, to do otherwise would dishonour their service and be a betrayal of their sacrifice.

Z těchto důvodů žádá organizace The Free Czechoslovak Air Force Associates Národní památkový ústav, aby stáhl své námitky a schválil setrvání památníku Okřídleného lva na místě zvoleném Městskou částí Praha 1, jemuž vyjádřilo podporu ministerstvo kultury. V době, kdy si celý svět společně připomíná 70. výročí vylodění v Normandii a počátek osvobození Evropy, jehož se českoslovenští letci přímo účastnili a během něhož někteří z nich padli, by se v opačném případě jednalo o zneuctění jejich obětí.

This entry was posted in Ceremony, Events, Memorial. Bookmark the permalink.

21 Responses to Support for the Prague Winged Lion Memorial

 1. Vera Routledge née Friedlaender says:

  The monument should stay where it is as a tribute to the sacrifice that was made by so many young men.

 2. Milada Davis says:

  Please do not move such an important monument to a lesser place.Those very brave men deserve to be remembered by generations to come.My uncle was one of them.

 3. JSS says:

  If only the shameful, corrupt bureacrats and politicians who blight the reputation of the Czech Republic could ever one day show even a fraction of the pride, bravery and desire to fight for a better world (rather than brown envelopes and personal gain) as the airmen and women did, this country could give pride back to its people and dissolve the apathy in a corrupt political system that destroys its democracy. As a Brit living in Prague for ten years and lucky enough to be attending the unveiling and ceremony next week, I will be immensely proud to stand shoulder to shoulder with the veterans to whom we owe so much.

 4. Tina Hamilton says:

  we are following this debacle from New Zealand. Well done for the team to accomplish this lovely memorial to commemorate the Czechoslovak airmen, one of whom was my uncle. But this is contrasted by the dispicable actions of a few petty bureaucrats intent on obstructing the airmen’s remembrance in a place worthy of them. What is their real agenda?

  • Zdenek SAMEK says:

   Tina their agenda is do nothing, only noise and problems…………… and take salary from our TAX.

 5. Peter Maly says:

  Disgraceful behaviour by these authorities who are regarding themselves more important than the remembrance of these brave Czech airmen.

 6. Alexandr Volf says:

  The words can hardly express the shame. Dishonouring those brave men and destroying the most honourable and positive act which these people made for us, Czechoslovaks, so modestly. So, as before, these amazing men and women will be celebrated in the United Kingdom while our homeland will deny those few of the few expression of our gratitude. Perhaps the Lion should be placed in the UK, the country where it would be honoured and respected by many.

 7. Harty says:

  Zdravím, chtěl bych se zeptat, v kolik bude to odhalení? Nejsem z Prahy a rád bych přijel, podal ruku těm pár přítomným a poděkoval za vyjímečnou službu vlasti.

  [Moderator:

  Program na 17. Červen je tady]

 8. Lucie Alice Eliášová says:

  Jaká to ostuda!!tak já jdu tu uniformu RAF pověsit zase do skříně,protože n odhalování tohohle pomníku asi jen tak nepůjdu…..

  • Zdenek SAMEK says:

   Lucie, to nedelejte, jen by z toho meli radost, naopak nas tam musi byt co nejvice, omluva za diakritiku…..

 9. karel kosina says:

  My father was one of the brave Czechs who fought to preserve freedom of speech at a time when suppression was the way of Europe. They, together with the many Polish airmen, should not be allowed to be forgotten, not now or ever!

 10. Gina Maria Wilson says:

  It is unforgivable that this monument should be moved. The Czech airmen sacrificed so much for us all and it is important that we remember them and that we ensure the memory lives on in future generations.

 11. Petr Sláma says:

  Remember our airmen for what they did for our country in the fight against facism in ww2,

 12. Honza Trubáček says:

  Můj otec byl u 310 jako mechanik a zbrojíř. Zemřel v roce 74,a tudíž nikdy nebyl oceněn, jen přáteli a rodinou. Byl by rád on a i já, kdyby tento pomník stál na takovém exponovaném místě jako je Klárov a určitě by byl na tento pomník hrdý a občas by se tam zastavil…..Mrzí mě, že tam bude jen “chvilku” a počítá se s jeho stěhováním. Nedá se nic dělat. Mě tyhle komunistický manýry a rozhodování ” nerozhodí” /slušný výraz/, budu ty kytky nosit jinam a o to častěji…….

 13. Jan Pašek says:

  Píši česky, protože anglicky neumím. Vím ale jistě, že nebýt našich a polských letců asi bych neuměl ani česky. Možná jako ročnik 1954 bych nemohl mluvit řečí žádnou.
  Jan Pašek

 14. Mel Davies says:

  The project team have done a first class job to achieve this memorial to the Czech RAF airmen. The Prague authorities should be working together and focused on ensuring this generous tribute by the British expat community is in a mainstream location.

 15. Mike Wells says:

  Shameful actions actions by the NPU attempting to thwart the remembrance of these courageous young Czechoslovak men and women who were in the RAF during WW2.

  The actions of these brave men and women are part of the history of the Czech nation. They are integral to its heritage and deserve to be remembered and respected for that. To suggest this fine memorial and their memory should be relegated to some backwater location in Prague is an insult to them and the proud Czech nation for whose liberty they fought.

 16. Diane Buckler says:

  What the hell is wrong with these people? It’s a beautiful monument! They left everything behind to continue the fight against the Nazis & what a perfect place near the plaque for Karel Janoušek.

 17. pickledwings says:

  The NPU really needs a reality check if they think this memorial deserves anything less than a highly visible place near the centre of the city.

  Speaking as a Canadian who has called the Czech Republic his second home for the past decade; I know very well through speaking with several of my homeland’s war veterans just how close the Allies came to losing the Battle of Britain at times.

  Were it not for the brave pilots from Czechoslovakia (and Poland) bolstering the ranks of the RAF, that pivotal battle could have ended much differently.

  For the help they offered, for the courage they showed, the sacrifices they made and the dark betrayal that so many of them suffered in post war Czechoslovakia; this memorial deserves a position of high prominence indeed.

 18. Zdenek Samek says:

  Looks like the NPU are still working people which misunderstand or do not want to understand. Memorial is build on right place and will present Czech airmen to future generation!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.