Plumlov’s Czechoslovak Airmen’s Exhibition


Průvodce Vítězná křídla výstavy v zámku Plumlov

Guide to the ’Wings of Victory’ exhibition at Plumlov Castle

 

Výstava Vítězná křídla svými více než tisíci snímky a exponáty přibližuje návštěvníkovi bojovou činnost čs.  zahraničních letců ve 2. světové válce.

The Wings of Victory exhibition has more than one thousand photographs and exhibits on display about the Czechoslovak airmen who fought during the 2nd World War.

Po vstupu na výstavu je po pravé straně skříň s modely letounů používaných ve druhé světové válce. Po levé straně se nacházejí dvě skříňky s učebnicemi pilotních žáků.

On entering the exhibition, on the right side is a display cabinet with models of aircraft used during World War II. On the left side are two displays of  textbooks used by student pilots.

 

Po levé straně jsou dva stojany se zahraničním pilotem pocházejícím z Plumlova Aloisem Dvořákem.

On the left side are two displays about Alois Dvořák who came from Plumlov.


Následují stojany s letouny z období 1, republiky.

Further along is a stand displaying models of aircraft used during that period of the 1st Republic.

Mezi stojany jsou dvě skříňky s knihami o čs. zahraničních letcích, dále stojan s kopiemi dokladů a fotografiemi Henry Prokopa, který musel jako mnoho jiných našich letců projít Cizineckou legii, než byli zařazeni do Francouzského letectva.

Among the stands are two displays of books about Czechoslovak airmen who fought in World War II, a display of documents and photographs from Henry Prokup, who like many of our airmen had to join the French Foreign Legion before they were able to join the French Air Force.

V 6. skříňce jsou snímky čs. zahraničních letců při slavnostním odhalení památníku padlých čs. zahraničních letců ve 2. světové válce na městském hřbitově v Prostějově, v němž je uložena prsť z 157 hrobů padlých čs. letců.

On the 6th display frame are Czechoslovak airmen at the unveiling ceremony of the Memorial commemorating the Czechoslovak RAF airmen, who died in the 2nd World War. The Memorial is at the municipal cemetry at Prostějov and 157 urns of fallen Czechoslovak airmen are held there.

 

Za stolkem s návštěvní knihou je vchod do menší místnosti, kde jsou letecké snímky z 1. republiky, období mobilizace, okupace, činnosti našich letců v Polsku, ve Francii a po porážce Francie i dokumentace účasti našich zahraničních pilotů v bitvě o Velkou Britanii.

The table with visitors book by the entrance to another room where aerial photographs from the period of the 1st Repulic show the mobilisation, occupation, activities of our pilots in Poland and France, the defeat of France, and documentation about the participation of our pilots in the Battle of Britain.

This slideshow requires JavaScript.

Po vstupu do další větší místnosti jsou po obvodu stěn místnosti umístěny snímky z činnosti čs. zahraničních letců v RAF u 310 stíhací čs. peruti, 311 čs. bombardovací peruti, 312 a 313 čs. stíhacích perutí.

On entering the other larger rooms, there are display panels with photographs about Czechoslovak airmen from 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd and 313 Sqd.

 

Na stojanech uprostřed místnosti je činnost 1. čs. stíhacího pluku v SSR v týlu nepřítele na území Slovenska. Dále pak činnost 1. smíšené letecké divize v boji o Ostravu.

In the middle of the room is a display illustrating the activities of the 1 Czechoslovak Fighter Regiment in Russia and also when they operated behind enemy lines in Slovakia. There is also a display about 1 Joint Airborne Division in the battle for Ostrava.

Následují letecké bitvy nad územím Protektorátu Čechy a Morava.

Display about air operations by the RAF and USAF over the Bohemian and Moravian regions of the Protectorate.

Návrat čs. zahraničních letců do vlasti.
The return of Czechoslovak RAF airmen to their homeland.

Nebudou nikdy zapomenuti – památníky padlých čs. zahraničních letců.
They will never be forgotten – the Memorial to the Czechoslovak RAF airmen.

Po vstupu do další místnosti jsou na panelech snímky čs. zahraničních letců, které jsme dostali dodatečně od příbuzných a pozůstalých čs. zahraničních letců.

In the next room is a photographic display about Czechoslovak airmen that we have received from relatives and veterans who are in various parts of the world.

Následují:
Followed by:

Na prvním stojanu jsou fotografie létajících modelů  z letecké akce na letišti v Mladé Boleslavi od létajícíh motorových aparátů bratří Wrightů až po letouny z první světové války.

The first display stand has photographs of model flying aircraft from an event at Mladá Boleslav airport and also model of aircraft covering the period of the Wright Brothers to aircraft used in World War 1.

Na druém stojanu jsou fotografie z letecké výroby v první republice až do současné doby AERO Vodochody a LET Kunovice. To jsou převážně vojenská školní a dopravní letadla.

The second display gives a pictorial display of aircraft produced by AERO Vodochody and LET Kunovice during the First Republic until present day.  They are mostly training and military transport aircraft.

Na třetím panelu jsou uvedeny letecké výzkumné ústavy a letové zkoušky různých zařízení a prototypů (převážně školních) letounů.

The third panel are listed aviation research institutes and flight tests of various devices and prototypes (mainly training) aircraft.

Na čtvrtém panelu je letecká škola v Prostějově a Olomouci od roku 1925 do  roku 1958 a od roku 1958 LU Prešwov a VLU Košice -žáci, akademici, posluchači a učitelé létání  z první i druhé republiky.

The fourth panel is about the flight schools in Prostějov and Olomouc between 1925 to 1958 and LU Prešwov NAAs and Kosice from 1958, covering the students, academics, and flying instructors from 1918 to the present time.

Některé ukázkové fotografie z výstavy jsou ve spodní části tohoto článku
Some sample photographs from the exhibition are at the bottom of this article.

Výstava Vítězná křídla je součástí prohlídky zámku.
The exhibition is part of the Castle’s ’Wings of Victory‘ tour.

Přístupná je celoročně a bezplatně.
Open all year round and entry is free of charge.

V případě zájmu o delší prohlídku s odborným výkladem se obraťte na
tel.č. 728 739 928 nebo 588 882 209.
Should you be interested in a longer tour with an expert guide, please telephone 728 739 928 or 588 882 209.

Exhibition address: Zámek Plumlov, 798 03 Plumlov, Czech Republic

Photo Gallery:

Před 1939
Pre 1939

Učitelé s pilotními žáky za první republiky před hangárovými vraty na letišti v Prostějově.
Flying instructors with their students by a hangar at Prostějov airbase.

Pilotní žáci s učiteli létání u letounu.
Student pilots with their flying instructors.

Nejoblíbenější učitel létání  Trunda.
Trunda, a popular flying instructor.

Pilotní žáci v době volna na světnici, z Prostějovské letecké školy.
Student pilots in their dormitory during their free time at the Military Flying School at Prostějov.

Pilotní žáci se svými učiteli létání (1. republika) z těchto minimálně polovina létala v RAF.
Student pilots with their flying instructors, at least half of these served in the RAF.

Českoslovenští piloti si sdělují dojmy po přistání.
Czechoslovak pilots in discussion after flight.

Mgr. Boleslav Povolný, 9. odb. SL ČR Plumlov

,

,

Article last updated: 29 December 2011

.

.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Exhibitions, Museum, Not Forgotton, Poland, Russia, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Plumlov’s Czechoslovak Airmen’s Exhibition

 1. Simon Muggleton says:

  This looks like a very interesting exhibition and one that would benefit from a tour both in Czechoslovakia and the UK (Czech Embassy in London?).
  I note that one of the displays has been formed from the donation of photographs and documents given by the late Flt Lt Henry Prokop RAF. It was Henry who helped me with translating various documents and diary entries relating to the late Fighter ‘Ace’ Flt Lt Stanislav Fejfar. It was all due to Henry’s hard work that the subsequent book on his life, ‘A Fighter Pilot’s Call to Arms‘ was published by Grub Street Publications (in the UK) during this 70th Anniversay year by Norman Franks and myself. Thanks to Henry, the story of the struggle and courage of the Czech airmen who fought with the RAF during WW2 can now be conveyed to anyone who can read English.
  Simon Muggleton

  • EYGOUT Eve-arie says:

   Dear Mr Muggleton, I was higly interrested by the article about Mister Henry Prokop on the website or Lecny Plumlov. During the winter and spring 1939-1940, my mother used to be his war-mother when he was stationed in the aerea of Pau. For they had lost every contact after his departure for
   England in June 1940, I was thrilled to learn that he lived till 1996 and left a testimony of his life. My mother died 9 years ago, but I feel somehow part of this episode of History. I desperatly search in our book-case for an essay he wrote for improving his french about his departure from Czechoslovakia in march 1939. I did’nt loose every hope. I read Mr Prokop wrote a book “A Czech Odissey”, but I don’t find it by the English Library. Could you perhaps tell me if and where I could find a copy of it ? Many thanks. Eve-Marie Eygout.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.