Czeching out Tangmere – part II


Češi v Tangmere – část II

After the visit to Tangmere Military Aviation Museum, Brigadier General Vratislav Beran, Colonel Jiří Niedoba from the Defence Office, at the Czech Embassy London, and volunteers from the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd [FACFA] went to the nearby Portfield cemetery, Chichester, to pay their respects to the seven WW2 Czechoslovak airmen are buried there.

Po návštěvě Vojenského leteckého muzea v Tangmeru se brigádní generál Vratislav Beran, voj. přidělenec plk Jiří Niedoba a dobrovolníci z Free Czechoslovak Air Force Associates ltd [FCAFA] vydali na nedaleký hřbitov v Portfieldu v Chichesteru, aby tam vzdali úctu sedmi československým letcům z 2. svět. války.

Royal British Legion crosses were placed by each of the seven graves by Brigadier General Beran, and Colonel Niedoba on behalf of the Czech Republic while FCACFA volunteers placed their bouquets.

Na každý ze sedmi hrobů umístil brigádní generál Beran a plukovník Niedoba Kříže Královské britské legie, zatímco dobrovolníci FCAFA zde položili kytice.

Roman Catholic CWGC Section :

Římskokatolický kostel, sekce CWGC:

_______________________________________________________________

VLK Jan, 29, F/Sgt, 1 Sqn, Pilot.


*

14/02/13, Lhota u Semily.

10/04/42, Tangmere, West Sussex.

Cause:

Killed in aircrash when making a emergency landing whilst training in Hurricane Z3970.

Zahynul při nouzovém přistání během výcviku s letounem Hurricane Z3970.

Grave:

37, Square 42. Roman Catholic Plot.

_______________________________________________________________

VELEBNOVSKÝ Antonín, 26, F/Lt, 1 Sqn, Pilot.


*

15/04/15, Jablunkov, Frýdek-Místek.

16/07/41, Tangmere, West Sussex.

Cause:

Killed in Hurricane Mk IIc Z3902, crashed near Tangmere, when returning following a night training flight.

Zahynul při návratu z nočního cvičného letu poblíž Tangmeru, v letounu Hurricane Mk IIc Z3902.

Grave:

50, Square 42. Roman Catholic Plot.

_______________________________________________________________

Church of England, CWGC Section :

Anglikánský kostel, sekce CWGC:

_______________________________________________________________

LYSICKÝ Vojtěch, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot

*

08/09/15, Olomouc.

26/04/44, Chichester, West Sussex.

Cause:

Flying Spitfire MK150 which was damaged by the detonation of one of its own bomb, during a ground attack training sortie and crashed at Appledram.

Zahynul při letu na Spitfire MK150, který byl poškozen výbuchem jedné ze svých vlastních bomb, při nácviku pozemního útoku a havaroval u Appledramu.

Grave:

3, Square 159, Church of England Plot.

_______________________________________________________________

FANTA František, 24, F/Sgt, 310 Sqn, Pilot.


*

11/12/19, Kamení, Liberec.

26/04/44, Chichester, West Sussex.

Cause:

Killed in mid air collision with F/Lt Jan LAŠKA while flying Spitfire MK344 on a training flight.

Zahynul při vzdušné kolizi s kpt Janem Laškou na letounu Spitfire MK344 při cvičném letu.

Grave:

4, Square 159, Church of England Plot.

_______________________________________________________________

MORAVEC Miroslav, 25, F/Sgt, 313 Sqn, Pilot


*

03/09/18, Prague.

07/06/44, Chichester, West Sussex.

Cause:

Killed in mid air collision with F/Sgt František FANTA while flying Spitfire MJ979 on a training flight.

Zahynul při vzdušné kolizi s rotným Františkem Fantou na letounu Spitfire MJ979 při cvičném letu.

Grave:

5, Square 159, Church of England Plot.

_______________________________________________________________

NOSEK Vilém, 28, F/Sgt, 312 Sqn, Pilot


*

22/11/14, Německý Brod.

26/04/44, Chichester, West Sussex.

Cause:

Flying Spitfire MK150 which crashed at start of operational flight 0.5km from Appledram airfield.

Zahynul krátce po startu k operačnímu letu, kdy havaroval se svým letounem Spitfire MK150 500 metrů od letiště Appledram.

Grave:

29, Square 159, Church of England Plot.

_______________________________________________________________

LAŠKA Jan, 29, F/Lt, 313 Sqn, Pilot


*

30/01/16, Líně, Plzeň.

11/06/44, Chichester, West Sussex.

Cause:

Killed when his Spitfire MJ840 flew into high ground in cloud whilst returning to base from a sortie over France.

Zahynul, když jeho Spitfire MJ840 narazil v mracích do úbočí kopce při návratu na základnu z operačního letu nad Francií.

Grave:

30, Square 159, Church of England Plot.

_______________________________________________________________


_______________________________________________________________

Bouquets laid by FCAFA volunteers at each of the seven Czechoslovak graves.

Ke každému z těchto sedmi hrobů položili dobrovolníci FCAFA kytice.


_______________________________________________________________


Very surprised and disappointed to see that CWGC had a spelling issue with Czech on their Cross of Sacrifice at this cemetery.

Bohužel, návštěva z Čech byla nemile překvapena a zklamána, když viděla, že na památníku CWGC je zkomolený název jejich národnosti.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Czeching out Tangmere – part II

  1. John Walker says:

    Their Courage and Sacrifice Will Never be Forgotten.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.