3rd Český čtyřlístek plaque unveiled


3. odhalena pamětní deska Českého čtyřlístku

The third memorial plaque for the Český čtyřlístek’ – the Czech four leaf clover – was unveiled on 4 March 2023 at Valašské Klobouky, the hometown of Josef Balejka.

Třetí pamětní deska “Českého čtyřlístku” byla odhalena 4. března 2023 v rodném městě Josefa Balejky, Valašských Kloboukách.

The event, held at the Základní škola at Valašské Klobouky was well attended with local dignitaries, well-wishers and various military re-enactors. Music and singing was provided by a folk-lore group.

Událost se odehrála v základní škole ve Valašských Kloboukách a byla hojně navštívena místními představiteli i občany, fanoušky letectví i členy různých reenaktorských skupin a spolků. O hudební doprovod se postaral místní folklórní soubor.

Several wreaths were then laid, including by Vladimír Ambros, on behalf of Otaslavice, Klub Vojenské Historie Otaslavice, the instigators of this series of memorial plaques and a bouquet by Brigita Petrášová on behalf of FCAFA.

Za Klub vojenské historie Otaslavice položil na místě věnec Vladimír Ambros. Tento klub stál za vznikem série pamětních desek věnovaných čtveřici československých pilotů sloužících u polské 303. stihací perutě. Za FCAFA pak umístila k desce pamětní kytičku Brigita Petrášová.

The first of this set of memorial plaques was unveiled in England at The Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge on 6 September 2022. The second was unveiled at Otaslavice, the home town of Josef František, on 8 October 2022.

První z této řady desek byla odhalena v Anglii v Muzeu bitvy o Británii v Hawkinge 6. září 2022. Druhá, umístěná v Otaslavicích, rodišti Josefa Františka, byla odhalena 8. října 2022.

_______________________________________________________________

The Český čtyřlístek: left to right top Vilém Košař and Matěj Pavlovič, bottom Josef Balejka, Josef František. / Český čtyřlístek: zleva doprava nahoře Vilém Košař a Matěj Pavlovič, dole Josef Balejka a Josef František

During the short Polish campaign of 1939 four Czechoslovak pilots: Josef Balejka, Josef František , Vilém Košař and Matěj Pavlovič, fought with distinction in that campaign and had become known as ‘Český čtyřlístek’ – the Czech four leaf clover.

V roce 1939, v kráké bitvě o Polsko bojovala i čtveřice českých pilotů Josef Balejka, Josef František, Vilém Košař a Matěj Pavlovič, která se stala známou jako Český čtyřlístek.

After their evacuation from Poland, with Polish Forces, they were evacuated to France and later, when France capitulated to England where they remained with the Polish Air Force and where Josef František and Vilém Košař’ flew in the Battle of Britain with 303 Sqn. Balejka and Pavlovič, were unable to complete their conversion to Hurricanes before the Battle finished on 31 October 1940.

Po porážce Polska byli spolu s polskými ozbrojenými silami evakuováni do Francie a po jejím pádu do Británie. Také zde zůstali přislušníky přílušníky polského letectva. Josef František a Vilém Košař bojovali v bitvě o Británii jako příslušníci 303. perutě, Balejka a Pavlovič nedokázali dokončit přeškolení na stroje Hawker Hurricane před koncem bitvy, tedy 10. říjnem 1940.

Of the four, only Josef Balejka was to survive the war:

Josef František, † 08/10/40, aged 26 / let

Vilém Košař, † 08/11/40, aged 32 / let

Matěj Pavlovič, † 20/04/41, aged 26 / let

A biography on Josef František here.

A biography on Josef Balejka here.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Ceremony, Memorial, Not Forgotton, Personnel, Poland. Bookmark the permalink.

1 Response to 3rd Český čtyřlístek plaque unveiled

  1. John Walker says:

    Their Courage and Sacrifice Will Never be Forgotten.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.