Wellington T2990 – Press release 


Wellington T2990 – Tisková zprávaIn June 2021 the wreckage of Vickers Wellington T2990 of 311 (Czechoslovak) Squadron, Royal Air Force was recovered from a meadow in the community of Hollands Kroon (the Netherlands). The recovery was part of the national program for the recovery of aircraft wrecks with missing crewmembers. T2990 was one of 41 RAF bombers that bombed Bremen in the night of 22/23 June 1941. On its return flight it was intercepted by a German night fighter and shot down. It crashed in flames and only one crewmember was able to bail out and was made prisoner of war. The other five Czech crewmembers were listed as missing since that night. During the recovery 80 years later human remains were found and it has now been established that these belong to all five missing crewmembers of the Royal Air Force. F/Sgt Jan Hejna, P/O Vilem Konštatský, F/Sgt Alois Rozum, P/O Leonard Smrček en F/Sgt Karel Valach are thus no longer missing in action. They will receive a funeral with military honors in a Commonwealth War Graves Commission cemetery in the Netherlands in 2022.

V červnu 2021 byly z louky u nizozemské obce Hollands Kroon vyzdviženy trosky letounu Vickers Wellington T2990 od 311. (Československé) peruti Britského královského letectva (RAF) . Tato operace byla součástí celonárodního programu, jehož účelem je vyzvednutí trosek letounů, ve kterých jsou také ostatky členů posádek. T2990 byl jeden ze 41 RAF bombardérů, které provedly nálet na Brémy v noci z 22/23 června 1941. Na svém zpátečním letu byl napaden německým nočním stíhačem a sestřelen. Letoun v plamenech havaroval a pouze jednomu členu posádky se podařilo včas letoun opustit. Byl chycen a skončil jako válečný zajatec. Ostatních pět členů posádky bylo od té doby považováno za pohřešované v boji. O 80 let později byly v průběhu prací nalezeny také ostatky. Jejich zkoumání prokázalo, že patří všem pěti pohřešovaným příslušníkům Britského královského letectva. F/Sgt Jan Hejna, P/O Vilém Konštacký, F/Sgt Alois Rozum, P/O Leonhard Smrček a F/Sgt Karel Valach již nejsou pohřešováni v boji. Jejich ostatky budou oficielně uloženy se všemi vojenskými poctami na hřbitově Komise pro válečné hroby britského společenství (CWGC) v Nizozemsku v roce 2022.The national program for the recovery of aircraft wrecks with missing crewmembers was established in 2018 by the minister of the Interior and Kingdom Affairs upon request of the Dutch parliament, after an initiative of the Dutch Air War Study Group 1939-1945. It aims to recover all aircraft wrecks which may still hold the remains of missing crewmembers and whose recovery is classified as ‘favorable’. The Dutch government bears the costs of these recoveries. Until now, five recoveries have taken place, in which of four aircraft missing crewmembers have been found. These recoveries are done by a team of the Royal Netherlands Armed Forces, supported by a civilian contractor and of course the community concerned.

Celonárodní program vyzvednutí trosek letounů s ostatky pohřešovaných členů posádek byl ustaven v roce 2018 nizozemským ministrem vnitra na podkladě žádosti Sněmovny representantů a na základě iniciativy badatelské skupiny Letecká válka 1939 – 1945. Účelem programu je vyzvednout všechny trosky, ve kterých se přepokládají ostatky pohřešovaných členů posádek v těch případech, kdy je tato operace považována za proveditelnou. Náklady těchto operací jsou pokryty nizozemskou vládou. Doposud bylo provedeno pět takových operací a ve čtyřech případech byly nalezeny ostatky členů posádek. Tyto práce prováděl tým nizozemských Královských ozbrojených sil za podpory civilní smluvní firmy a příslušné obce.The Commonwealth War Graves Commission commemorates the 1.7 million servicemen and women who died whilst serving in Commonwealth military forces during the two world wars. Using an extensive archive, the Commission works with their partners to recover, investigate, and identify those with no known grave to give them the dignity of burial and the commemoration they deserve.

Komise pro válečné hroby Britského společenství (CWGC) udržuje památku na 1.7 milionu mužů a žen, kteří sloužili v ozbrojených složkách společenství během dvou světových válek. S pomocí rozsáhlého archivu Komise spolupracuje se svými partnery na vyhledání, průzkumu a identifikaci těch, kteří nemají svůj hrob, aby jim mohla poskytnout důstojný pohřeb a úctu, kterou si právem zaslouží.

_____________________________________________________________

More information here here and here.

Více informací zde zde a here.

_____________________________________________________________


This entry was posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wellington T2990 – Press release 

 1. Milena Kolarikova says:

  Nobody is forgotten, nothing is forgotten. The Dutch certainly do value the Allies and their own Resistance people in the fight for freedom and liberation of the Netherlands! 🙂

  • Nigel Spitzer-Brummel says:

   Yes, even to the magnificent gift of tulips to Ottawa, after Canada sheltered the Dutch Royal family during the Occupation. The tulip festival is a major event every spring.

 2. David Bowden says:

  Very good and heartening result, congratulations to the Dutch Armed Forces. i can now complete Karel Valach’s entry in my study of the war Memorial in St Edmunds Church, Bury St Edmunds.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.