Weymouth – The Fallen Czechoslovak Battle of Britain Remembered


Weymouth – vzpomínka na Čechoslováky padlé

v Bitvě o Británii
The SouthWest Battle of Britain Memorial, at Weymouth, Dorset, commemorates the 2938 Allied airmen, of RAF Fighter Command, who fought in the Battle of Britain, 88 of whom were Czechoslovak. Named on this memorial are the 544 airmen who who lost their lives during that battle, 8 of whom were Czechoslovak.

Jihozápadní památník Bitvy o Británii ve Weymouthu v Dorsetu vzpomíná 2 938 pilotů Stíhacího velení RAF, kteří bojovali v Bitvě o Británii, z nichž 88 bylo Čechoslováků.

FCAFA volunteer Milena Kolarikova visited this Memorial to place bouquets on behalf of FCAFA, in remembrance of those 8 Czechoslovaks.

Milena Kolaříková, dobrovolník FCAFA, památník navštívila, aby uctila památku těchto osmi Čechoslováků a jménem FCAFA zde umístila osm pugétků v barvách československé trikolory, se jmény padlých.

_______________________________________________________________

The Battle of Britain was between 10 July 1940 until 31 October 1940. The 88 Czechoslovak’s who had made the required operational flight during that Battle had flown either with 310 or 312 (Czechoslovak) Squadrons or with other British Squadrons in RAF Fighter Command.

Bitva o Británii se bojovala mezi 10. červencem 1940 a 31. říjnem 1940. 88 Čechoslováků, kteří uskutečnili požadovaný operační let, létalo buď v 310. nebo 312.(československé)peruti nebo i v jiných britských perutích Stíhacího velení RAF.

_______________________________________________________________

More information here about Emil FECHTNER, Josef FRANTIŠEK, Vilém GÖTH, Otto HANZLÍČEK, Jaroslav HLAVÁČ, Vladimír HORSKÝ, František MAREK and Jaroslav ŠTĚRBÁČEK.

Více informací zde o Emil FECHTNER, Josef FRANTIŠEK, Vilém GÖTH, Otto HANZLÍČEK, Jaroslav HLAVÁČ, Vladimír HORSKÝ, František MAREK and Jaroslav ŠTĚRBÁČEK.

_______________________________________________________________


Rest in Peace!

Cest jejich pamatce!

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Biography, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Weymouth – The Fallen Czechoslovak Battle of Britain Remembered

 1. John Walker says:

  Great Respect to all the names above.
  Their Courage and Sacrifice Will Never be Forgotten.
  John T Walker.Oxford.UK.

 2. Anthony Holmes says:

  This post was extremely emotive and is a creditable reminder of the sacrifices of both Czech & British pilots during the Battle of Britain.
  Thanks so, so much for all you are doing to ensure ‘we do not forget’

 3. BEKİR says:

  salute to hereos

Leave a Reply to Anthony Holmes Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.