Czechoslovak RAF Exhibition – Prague
The ‘The Knights of the Heaven’ exhibition, about the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, is now open at the Národní Museum, Prague.

V Národní Museum v Praze je nyní otevřena výstava “Rytíři nebes” věnující se československým mužům a ženám, kteří sloužili za druhé světové války v řadách RAF.

More information here

Více informaci zde:

The exhibition is open daily, 10:00 to 18:00, until 31 January 2020.

Výstava je přístupná až do konce ledna denně od 10:00 do 18:00 hodin.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Exhibitions, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.