Christmas 2018 Remembrance AppealFor Christmas 2017, a team of our volunteers visited Brookwood Cemetery and placed remembrance candles by each of the Czechoslovak RAF and soldiers graves in the CWGC and post WW2 sections.

O Vánocích roku 2017 navštívil tým našich dobrovolníků hřbitov v Brookwoodu, aby zde u každého z hrobů československých letců RAF umístili a zapáliti upomínkové svíčky.

The success of that self-funded project, resulted in very positive responses from the CzRAF community. Thus, our intention is, if adequate funding is available, to repeat that remembrance project again for Christmas 2018.

Tento projekt, hrazený z vlastních zdrojů, se setkal s velkým úspěchem zejména u české komunity CzRAF. Naším záměrem je proto podobnou akci zopakovat také o Vánocích 2018 za předpokladu, že se nám podaří získat potřebný objem finančních prostředků.

If you would like to support this worthy project, please consider making a donation to help fund the cost to enable it to be accomplished. A ‘Donate’ button is in the right-hand panel on our Home page.

Pokud byste rádi podpořili tento šlechetný vzpomínkový počin, zvažte prosím možnost Vašeho přispění finanční částkou, která by nám uvedený projekt pomohla realizovat. Tlačítko “Chci přispět” se nachází vpravo na panelu naší domovské stránky.

Thank you in advance for your support.

Děkujeme předem za Vaši podporu.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Christmas 2018 Remembrance Appeal

  1. martinsugarman says:

    What a wonderful idea. We have our Annual AJEX Parade in Whitehall tomorrow Nov 18th at 1.30pm – you are welcome to attend and watch or take part in memory of the Jewish Czechs who served and died. We used to have a Czech Jewish War Vets Association in the UK, but they have sadly all passed away now Best wishes Martin Sugarman (AJEX Archivist)

  2. Zdenek Samek says:

    Very good idea!

Leave a Reply to Zdenek Samek Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.