Brookwood 29.10.2017


On 29 October 2017, a ceremony was held by the Czechoslovak Memorial, at Brookwood military cemetery, to commemorate the 99th anniversary of the formation of the State of Czechoslovakia on 28 October 1918.

Na místě Československého památníku na vojenském hřbitově Brookwood, proběhla v neděli, 29. října 2017 oslava při příležitosti 99. výročí založení Československého státu dne 28. října 1918.

The very well attended ceremony included His Excellency Ľubomír Rehák, Ambassador of the Slovak Republic, His Excellency Jan Brunner, Deputy Ambassador of the Czech Republic, Julian Evans, Deputy Marshal of the Diplomatic Corps and Director of Protocol, Lt/Col Michael D. Skaggs, Marine Attaché United States Embassy London, Maj Frédéric Simon, l’Armée de l’Air representing the French Embassy London, Col. Jiří Svatoš and Col Jan Goceliak, Defence Attachés of the Czech and Slovak Republic, His Worship the Mayor of Woking Graham Cundy and Madam Mayoress Sarah Cundy, Kevin Barnes, for the Commonwealth War Graves Commission, Cpl Dee Boneham and Mrs Mary Mearns representing the RAF Association East Wretham, John Bumicz representing the Polish Airmen’s Association UK, delegation from Opava, Czech Republic, representatives from the Czechoslovak Freedom Fountain, Father Alexander from Knaphill Catholic church, numerous relatives of Czechoslovak RAF airmen and soldiers – including from Australia, parents and children from the Czech School Berkshire and Czech School Without Borders London, České Okénko and the Czech School and Community Manchester, Jaromir Marek from Český rozhlas, a detachment including Standard bearers from Woking Air Training Corp and numerous well-wishers for the Czech and Slovak ex-pat community in the UK.

Celý slavnostní obřad byl velmi dobře zastoupen oficiálními hosty, zejména – Jeho Excelence Ľubomír Rehák, velvyslanec Slovenské republiky, Jeho Excelence Jan Brunner, náměstek velvyslance České republiky, Julian Evans, náměstek maršála diplomatického sboru, pplk. Michael D. Skaggs, námořní atašé velvyslanectví Spojených států v Londýně, major Frédéric Simon, l’Armée de l’Air zastupující francouzské velvyslanectví v Londýně, plk. Jiří Svatoš a plk. Jan Goceliak, přidělenci min. obrany České a Slovenské republiky, Graham Cundy, čestný starosta města Woking a jeho žena, paní Sarah Cundy, Kevin Barnes z komise pro padlé hrdiny Commonwealthu, Cpl Dee Bonehamovou a paní Mary Mearnsovou, zastupující sdružení RAF East Wretham, John Bumicz, zastupující polskou asociaci letců UK, delegace z Opavy, ČR, zástupci památníku Československá fontána svobody, páter Alexandr z katolického kostela v Knaphill, četní příbuzní československých letců RAF a vojáků, včetně několika z Australie, rodiče a žáci z české školy Berkshire a České školy bez hranic Londýn, České okénko, Česká škola Manchester, Jaromír Marek z Českého rozhlasu, praporečníci z Woking Air Training Corp a řada příznivců a sympatizantů České a Sloveské komunity v UK.

Welcoming and introductory speech was given by Michael Herman, stepping in on behalf of Mrs Gerry Manolas, who was unable to attend todays ceremony.

Všechny přítomné přivítal a úvodní řeč přednesl pan Michael Herman, který vystoupil jménem paní Gerry Manolasové, která se musela z účasti na slavnosti omluvit.

Speeches then followed by His Excellencies Ľubomír Rehák and Jan Brunner, on behalf of their respective countries, both highlighting the contribution that Czechoslovak airmen and soldiers had made in WW2 in their fight to liberate Czechoslovakia from Nazi occupation.

Následovaly projevy zástupců ambasád Slovenské a České republiky, ve kterých byl zdůrazněn přínos Československých letců a vojáků ve 2. svět. válce v boji za osvobození Československa od nacistické okupace.

Father Alexander, from St Hugh of Lincoln Roman Catholic Church at Knaphill then said a prayer in remembrance of the fallen Czechoslovaks airmen and soldiers of WW2.

Farář Alexandr z římsko-katolického kostela sv. Hugha v Knaphill se pak pomodlil za padlé československé letce a vojáky 2. světové války.

Wreaths were then laid followed by the Czech, Slovak and British national anthems.

Poté byly položeny věnce a následovaly česká, slovenská a britská národní hymna.

Then followed by a new addition to the usual program was the singing of “Ach synku synku” a traditional Czechoslovak folk song, by young children from the Czech School Without Borders, for the fallen Czechoslovaks airmen and soldiers of WW2. Many of the Czech and Slovak attendee’s also joined in with the singing.

Nově byl obvyklý program rozšířen o pěvecké vystoupení dětí z České školy bez hranic, které zazpívaly národní píseň „Ach synku, synku“ a další české a slovenské lidové písně na památku padlým československým letcům a vojákům 2. světové války. K jejich zpěvu se svými hlasy připojilo také mnoho českých a slovenských účastníků oslavy.

The children were then invited to place candles on the various Czechoslovak headstones around the memorial.

Děti byly pak vyzvány, aby umístily svíčky na náhrobky kolem Památníku.

Attendees then went to the nearby post-WW2 Czechoslovaks ex-servicemen’s section, where the children placed Czech and Slovak flags and Royal British Legion crosses by the graves there. The event then concluded, as usual, at the RAF building for refreshments, courtesy of the Czech and Slovak Embassies, and the opportunity to catch up on news.

Účastníci se pak přesunuli do Československého střediska na hřbitově, aby zde děti umístily ke hrobům české a slovenské vlajky a kříže Britské královské legie. Akce pak byla jako obvykle zakončena v budově RAF, kde bylo pro všechny účastníky připraveno oběma velvyslanectvími zdvořilostní občerstvení a zástupci médií zde měli příležitost doplnit svoje zpravodajství.

At the conclusion of the ceremony, a raffle was held for the children attending and were given model Spitfire kits donated by Kovozávody Prostějov.

​V závěru odpoledne byla pro děti připravena tombola s tematickými pozornostmi, především modely letounu Spitfire, které věnovala firma Kovozávody Prostějov.

This slideshow requires JavaScript.

A live report for Český rozhlas (Czech national radio) of the ceremony was made their UK correspondent Jaromir Marek.

Živé vysílání pro Český rozhlas z tohoto slavnostního shromáždění zajišťoval jeho britský korespondent Jaromír Marek.

As always a special thanks is due to Vladimír Anděl who, with his young assistant, had undertaken his sterling voluntary work, of laying red carnations against each of the 98 headstone in this plot, the communal graves of the October 1945 Liberator crash and also by the headstones of W/Cdr Josef Ocelka, W/Cdr Jaroslav Malý and Sgt Anton Vanko which are located in the CWGC graves opposite the RAF building.

Jako vždy patří zvláštní poděkování panu Vladimíru Andělovi, který se svým mladým asistentem uskutečnil svou ryze dobrovolnou práci, ve které položil červené karafiáty ke každému z 98 náhrobků, ke společnému hrobu obětí havárie Liberatoru z října 1945 a také ke samostatně stojícím náhrobkům W/Cdr Josefa Ocelky, W/Cdr Jaroslava Malého a Sgt Antona Vanko, naproti budově RAF.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Brookwood 29.10.2017

 1. Dee Boneham says:

  Mary and I were pleased to represent RAFA Thetford at the ceremony. Please couldyou email the pic of Mary and I laying the wreath.
  Many thanks
  Dee

 2. Leos Anderle. says:

  I have noticed in mentioning the Sqns with Czech airmen you never mention Sqan 138.the secret Squadron out of Tempsford.

  On the 10th Dec 1942 my father F/O Leos Anderle DFC went missing flying a Halifax L9618 with his crew; W/O V Panek, P/O V Krcha, Sgt, F.Vanicek, P/O J Tesar, F/Sgt B Hajek, P/O M Rozprym, P/O W T C Chambers Ground Crew, Cpl R E Chandler,ACI H H Hutchinson.

  The squadron flew many, many missions over Czechoslovakia and deserved to be remembered.

  Thank you.
  Leos Anderle.

  [Moderators note – The Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 served in many other British squadrons apart from the Czechoslovak squadrons of 310 Sqn, 311 Sqn, 312 Sqn, 313 Sqn and ‘B’ Flight of 68 Sqn. As these other British squadrons are pertinent to individual airmen or WAAF’s, their mention is within biographies we have for those respective personnel. For example:

  138 Sqn – Viktor Krcha

  https://fcafa.com/2013/07/01/viktor-krcha-navigator-of-the-moon-squadron/

  303 Sqn – Josef Frantisek

  https://fcafa.com/2010/07/24/josef-frantisek/

  1 Sqn – Karel Kuttelwascher

  https://fcafa.com/2011/01/01/karel-kuttelwascher/

  518 Sqn -Léonard Revilliod

  https://fcafa.com/2014/08/26/raf-memorial-isle-of-tiree/

  83 Sqn – Jan Alexander

  https://fcafa.com/2012/07/21/jan-robert-alexander-remembered/

  as you can see from the above examples, 138 Sqn has been included]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.