Czech President comes to London


Český prezident přichází do Londýna

Today President of the Czech Republic, Miloš Zeman, flew to London for a brief visit.

Dnes přiletěl prezident České republiky, Miloš Zeman, na krátkou návštěvu do Londýna.

This slideshow requires JavaScript.

After a brief audience with the Queen, a press conference followed with medals awarded, at the Czech Ambassadors residence, to five Czechoslovak RAF veterans.

Po krátké audienci u královny následovala tisková konference v sídle Českého velvyslanectví doprovázená udělením medailí pěti československým veteránům, příslušníkům RAF.

Afterwards there was a meeting with Boris Johnson, the Governments Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. The visit concluded with a few minute visit to the London Battle of Britain Memorial to lay a wreath. This was attended by a small group of about 30-40 people mainly Czech Embassy staff, Czech TV crew from TV Barrandov and seznam.cz, security personnel and a few Czech tourists.

Poté se český prezident sešel s ministrem zahraničí Velké Británie, Borisem Johnsonem. Svoji návštěvu Londýna zakončil Miloš Zeman u památníku Bitvy o Británii, kde jménem České republiky položil věnec, jako výraz úcty a uznání . Této vzpomínkové akce se zúčastnilo přibližně 30 až 40 lidí, většinou pracovníků Českého velvyslanectví, český štáb televize Barrandov, redaktorka serveru seznam.cz bezpečnostní pracovníc a několik českých turistů.

Whilst commendable to have laid a wreath, it is disappointing to note, that having travelled the some 1000km from Prague to London, the few extra metres to go to pay respect alongside the 88 named Czechoslovak Battle of Britain pilots, were clearly metres too far.

Určitým zklamáním bylo, že ačkoli český prezident urazil přibližně1000 km z Prahy do Londýna, nevěnoval už pozornost tomu, aby se poklonil památce 88 československých pilotů, jejichž jména jsou vytesána na památníku o několik metrů dále.

Fortunately, a Czech bystander had taken the initiative to place commemorative poppies, with Czech tri-colour ribbon, so that at least somebody had remembered the achievements and losses of those 88 pilots.

Naštěstí jeden z českých účastníků akce položil na toto místo tradiční rudé máky s českou trikolorou a tak vzdal úctu hrdinským činům oněch 88 pilotů, kteří položili život v bitvě o Británii.

More details to follow.

Více informací brzy.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Events, Memorial. Bookmark the permalink.

One Response to Czech President comes to London

  1. Milena kolarikova says:

    Good evening, it certainly is a pity, that nobody advised President Zeman that there actually was a plaque commemorating the Czechoslovak pilots KIA in the Battle of Britain. It is also a pity, that no one in the presidential entourage pointed out, that only a few meters farther along the embankment is an RAF memorial, commemorating also other CZ airmen in the RAF. As if those gallant airmen weren´t worthy paying homage to 😦 O tempora! O mores!

    Dobrý večer, je to rozhodně škoda, že nikdo z poradců presidenta Zemana neinformoval o tom, že na památníku Bitvy o Británii je též pamětní deska věnovaná našim… je to taky velká škoda, že nikdo v okolí pana presidenta ho neupozornil na to, že jen pár metrů od Památníku Battle of Britain je památník RAF, který je věnován také našim ostatním letcům v RAF – jako by tito stateční letci nestáli za vzpomenutí 😦 O tempora! O mores!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s