Jaromir Broz – Memorial plaque unveiling


Město Nová Paka, obec Stará Paka a Gymnázium v Nové Pace pořádali dne 13.9.2016 od 17:00 ve vnitřních prostorách Gymnázia v Nové Pace „Slavnost k uctění památky a odhalení pamětní desky pplk. Jaromíra Brože“.

Záštitu nad akcí převzali starostové Mgr. Josef Cogan a Josef Dlabola. Nejprve celou akci zahájila dobovými melodiemi skupina Evergreen Dixieland Band. Poté uvaděčka Marcela Fajferová pozdravila všechny přítomné. Mezi čestné hosty mimo jiných patřili zástupce Svazu letců ČR pplk. Jan Niesner či místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu pplk. ing. Anatol Kopista. Následoval proslov starosty Nové Paky Mgr. Josefa Cogana a na jeho proslov navázal plk. Jaromír Lüftner z organizace Českého svazu bojovníků za Svobodu, který společně s přítomným pplk. ing. Břetislavem Mizerou udělili pplk. letectva Jaromíru Brožovi zlatou pamětní medaili. Tu z jejich rukou převzali jeho synovci. Životní příběh Jaromíra Brože přiblížil místostarosta Nové Paky Mgr. Milan Pospíšil. Starosta Staré Paky Josef Dlabola zmínil návrh na jmenování Jaromíra Brože „Čestným občanem Staré Paky“. Letcův synovec Josef Brož připomněl jeho jazykové schopnosti „během dvou měsíců uměl polsky a angličtinu se naučil velmi rychle“! Neteř Marta Miláčková za celou rodinu poděkovala organizátorům a řekla: „Skutečná svoboda nám není dána, musíme ji pěstovat, bránit. Atributy toho nekonečného úsilí jsou láska, osobní statečnost a kritické myšlení. A myslím si, že i humor. Jaromír podle vyprávění byl člověk, který se rád smál, miloval život, ženy, přírodu, jeho tělo a duše byly v souladu.”

This slideshow requires JavaScript.

Samotné slavnostní odhalení pamětní desky provedli přítomní starostové Nové a Staré Paky. Bronzovou pamětní desku navrhnul výtvarník Radim Karel a její zhotovení uhradili Novopačtí a Staropačtí společně. Zazněla čs. státní hymna v podání sboru Gymnázia. Místní kněz ještě umocnil celou akci „modlitbou za padlé letce“.

Závěrem poděkovala uvaděčka organizátorům a všem přítomným a vyzvala je na zhlédnutí výstavy o pplk. Brožovi od autora Bc. Miroslava Beneše. K příjemné pohodě na samotný závěr zaznělo ještě několik dobových melodií.

Radim Karel
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Jaromir Broz – Memorial plaque unveiling

  1. Zdenek Samek-Club of friends E.M.Prchal says:

    Thank you to our friend Radim Karel for this great activity! Also this nice paque is his hand work.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.