Prague Castle ceremony will commemorate 70th anniversary of Czechoslovak airmen’s return to their homeland


Slavnostní akce na Pražském hradě připomene 70. výročí návratu československých letců do vlasti

Prague, 6th August 2015: On Friday the 14th August a grand ceremony in Hradčanské náměstí will celebrate the 70th anniversary of the return home of the Czechoslovak airmen who escaped Nazi oppression, made their way to the United Kingdom to join the Royal Air Force, and fought with the RAF to secure the restoration of Europe’s freedom. Nearly 2,500 Czechoslovaks joined the RAF in World War II; more than 500 were killed in action.

Praha, 6. srpna 2015: V pátek 14. srpna proběhne na Hradčanském náměstí oslava 70. výročí návratu československých letců, kteří unikli nacistické tyranii a dokázali se dostat do Velké Británie. Zde se připojili k britskému Královskému letectvu (RAF – Royal Air Force), v jehož řadách bojovali za osvobození Evropy. Téměř dva a půl tisíce Čechoslováků se během druhé světové války připojily k RAF, více než 500 z nich přišlo v bojích o život.

The ceremony will begin at 11am, and showcase a life-sized replica Spitfire Mk. IX in front of Prague Castle. The ceremony is organised by the international non-governmental organisation CYRIACS – the Knights of the Cross with a Red Heart and sponsored by Best Communications. The event has received wide support from both civil and military Czech organisations such as European Military Educational and Recreational Centre Jemnice of the RAF Air Marshal Karel Janoušek; the Endowment Fund of the RAF Air Marshal Karel Janoušek; The Czech Union of Freedom Fighters; The Czech Spitfire Club; and the Air Club of General Janoušek. The ceremony is organised under the auspices of Ing. Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1. Also attending the event, we will be honoured to have three World War II RAF veterans: Brig. Gen. Emil Boček, Col. Pavel Vranský and Jiří Kafka. There will also be several RAF members’ widows present such as Vlasta Šišková and Hana Fajtlová. As a part of the ceremony, Cardinal Dominik Duka will lead a prayer.

Slavnostní akce, při jejíž příležitosti bude před Pražským hradem vystaven model stíhačky Spitfire Mk. IX ve skutečné velikosti, začne v 11 hodin. Ceremoniál pořádá mezinárodní nevládní organizace „Křížovníci s červeným srdcem-CYRIACI“, generálním sponzorem je Best Communications. Akce získala širokou podporu ze strany českých civilních i vojenských organizací, jako je Evropské vojenské vzdělávací a rekreační centrum Air Maršála RAF Karla Janouška Jemnice, Nadační fond Air Maršála RAF Karla Janouška, Český svaz bojovníků za svobodu, Czech Spitfire Club a Letecký klub generála Janouška o.s. Ceremoniál se uskuteční pod záštitou Ing. Oldřicha Lomeckého, starosty Prahy 1. Mezi váženými hosty budou tři veteráni vojenského letectva britských ozbrojených sil z druhé světové války brig. gen. Emil Boček, plk. Pavel Vranský a Jiří Kafka. Slavnostní akce se zúčastní také vdovy po letcích RAF, paní Vlasta Šišková a Hana Fajtlová. Součástí slavnostního ceremoniálu bude modlitba kardinála Dominika Duky.

Prior to the ceremony, wreaths will be placed at the Memorial of Fallen Czechoslovak Airmen between 1939-1945 in Dejvice on Thursday, 13th August at 10am, and at the Winged Lion Memorial in Klárov at 11am.

Pátečnímu ceremoniálu bude ve čtvrtek 13. srpna v 10 hodin předcházet položení věnců u dejvického Památníku padlých československých letců v letech 1939-1945 a v 11 hodin u památníku Okřídleného lva na Klárově.

Euan Edworthy, founder and chairman of Prague PR agency, Best Communications, the originator of the Winged Lion Memorial Appeal and a general sponsor of this event, says that the Czechoslovak contribution to allied victory in World War II has been overlooked: ‘We often forget that the Royal Air Force was a multi-national confederation and that Czechoslovaks formed one of its largest national contingents. In 1940, the RAF was all that stood between European freedom and Nazi tyranny. Nearly 2,500 Czechoslovaks made their perilous way out of occupied Europe to help sweep the Luftwaffe from Britain’s skies. Their heroic deeds must not be forgotten’.

Podle Euana Edworthyho, zakladatele a ředitele pražské PR agentury Best Communications, iniciátora projektu a sbírky na památník Okřídleného lva a generálního sponzora této události je přínos Čechoslováků k vítězství Spojenců ve druhé světové válce opomíjen: „Často zapomínáme na to, že britské Královské letectvo bylo nadnárodním spolkem, a že Čechoslováci tvořili jednu z jeho největších součástí. V roce 1940 byli členové RAF těmi, kdo bojovali za osvobození Evropy proti nacistické tyranii. Téměř dva a půl tisíce Čechoslováků se vydaly na nebezpečnou cestu z okupované Evropy, aby pomohli smést německou Luftwaffe z britského nebe. Jejich hrdinství nesmí být zapomenuto.“
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Forthcoming Events. Bookmark the permalink.

2 Responses to Prague Castle ceremony will commemorate 70th anniversary of Czechoslovak airmen’s return to their homeland

 1. karel kosina says:

  These very brave men, one of which was my father Karel KOSINA, deserve not only to be remembered but honoured!

  Unfortunately I will not be able to be at the memorial services, but I will be there in spirit.

  LETS NEVER FOREGET WHAT THEY DID AND, IN MANY CASES, SACRIFICED FOR FREEDOM.

  Karel Kosina
  Spain

 2. Milena says:

  Commendable indeed. It is good to see so many remembrance activities on behalf of the WW II Czechoslovak airmen in the RAF. This particular commemoration should attract wide public, provided it is advertised in the media better than the four recent remembrance acts of the 75th Anniversary of the Battle of Britain in Prague!

  Small patriotic remark concerning the Czech(oslovak) tricolor in the emblem on the invitation – it ought to be – from left – white, red and blue!
  https://www.google.be/search?q=trikolora+ceska+republika&espv=2&biw=1526&bih=743&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CEUQsARqFQoTCIP72vTilscCFQPoLAodRgQFZA&dpr=1
  All the best and thank you!
  Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.